Noutăţi

„Păunul Patriarhiei” – Părintele Andrei Scrima (1925-2000)

Autor: Florin Duțu

Dintr-un adolescent ateu, aromânul Andrei Scrima „s-a convertit brusc la religie, evoluând, ulterior către forma mistică” (V.Anania), în timpul refugiului său în Argeș din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Atunci „a avut un puternic șoc, datorită câtorva bombe căzute în preajma sa” în timpul bombardamentelor anglo-americane. A urmat perioada de formare teologică în cadrul mișcării duhovnicești „Rugul Aprins”, care ducea lupta cea bună mânuind „armele Duhului”, în principal Rugăciunea lui Iisus. Tânărul Andrei Scrima ajunsese la convingerea că „împotriva comunismului nu există altă armă de luptă decât Hristos.” A devenit astfel un călugăr erudit, „un om al cărții și bibliotecii”, „stilat în maniere, îngrijit îmbrăcat, e cu totul altfel decât ceilalți îmbrăcați în haină călugărească”, se spunea despre el.

Citește mai departe...

Misiunea în Ardeal - manuscris inedit

Autor: Părintele Arsenie BOCA

„Întoarceţi-vă acasă la confesiunea ortodoxă şi aşa tot neamul prinde putere pentru ziua care are să vie!”

Părintele Arsenie BOCA (1910-1989)

Citește mai departe...

Iisus țara mea

Autor: Nichifor CRAINIC

Pictorii timpurilor L-au zugrăvit şi chipurile Lui nu seamănă două între ele. Gânditorii L-au analizat şi concluziile lor se bat cap în cap. Misticii L-au imitat în nervii şi-n carnea lor, fiecare într-un fel deosebit. Sfinţii – în faptele lor, şi faptele lor sunt fărâmituri din fapta Lui. Popoarele L-au primit şi fiecare L-a împământenit după firea Sa. Şi totuşi, în milioane de feluri şi chipuri, Hristos e unul şi acelaş: ca flacăra focului, care îşi schimbă conturul cu fiecare clipă pe care o pâlpâie, şi coloarea după lemnul pe care-l mistuie.

Citește mai departe...

„Am cunoscut iadul!”. Mărturii din închisoare (1947-1962)

Autor: Nichifor CRAINIC

Cartea cuprinde Memoriile din închisoare (1947-1962), Răspunsul la actul de acuzare şi Poeziile reprezentative din temniţa Aiudului ale genialului academician Nichifor Crainic (1889-1972).

„Cu toată nedreptatea suferită, n-am crezut niciun moment că voi muri în închisoare. Asprimea absolută a închisorii poate să-ţi anuleze văzul, auzul, să-ţi infecteze mirosul, să-ţi mortifice gustul şi să-ţi interzică pipăitul. Un singur lucru rămâne intact, cugetul tău, eul tău, spiritul tău. E singurul loc unde rămâi stăpân absolut tu însuţi. Anulat pentru lumea dinafară, te refugiezi în spirit şi trăieşti mai intens ca oricând. Fireşte, pentru asta îţi trebuie o disciplină pe care-o aveam, doar nu degeaba studiasem secretele vieţii interioare a spiritului.

Citeşte mai departe...

Sfântul Nicodim și Mănăstirea Tismana. Amintiri din Oltenia

Autor: Nichifor CRAINIC

 „Toate mănăstirile noastre, splendide monumente ale geniului nostru artistic, au fost aşezate în locuri chibzuit alese după criteriul frumuseţii, dar niciuna într-un cadru atât de romantic ca Tismana, cea dintâi ctitorie voievodală din ţara noastră, împreună cu Cozia. Cel care a aşezat-o sus, pe platforma de piatră, sub stânca Stârmina, a avut ochi de mare poet şi de strateg. Că solitarul Nicodim era de origine grec ori sârb, rudă cu ţarul Lazăr, că s-ar fi refugiat la noi pentru a scăpa de demnităţile eclesiastice, pe care i le oferea acesta, e o legendă care n-are prea mare însemnătate.

Citeşte mai departe...

Gri-Gri

Autor: Nichifor CRAINIC

În satul Lepindea, Crainic l-a întâlnit pe căţelul Gri-Gri, în curtea preotului Cornel Dascăl. Cele trei fetiţe ale părintelui nu puteau să-l pronunţe pe „r” şi, prin urmare, tatăl lor i-a pus numele câinelui Gri-Gri. Prietenia dintre Nichifor Crainic şi Gri-Gri este evocată magistral în această carte. Aşadar, Gri-Gri a existat cu adevărat.

Citeşte mai departe...

„Şi cărţile au fost deschise” (Apoc. 20, 12). Părintele Arsenie Boca (1910-1989) - o biografie

Autor: Florin DUȚU

„Până în prezent, cea mai documentată biografie a Părintelui Arsenie Boca...” (†Daniil STOENESCU, Episcop-Locţiitor al Daciei Felix, Cuvânt înainte)

Citeşte mai departe...

Pribeag în ţara mea. Sub mască. Memorii 23 august 1944 - 24 mai 1947

Autor: Nichifor CRAINIC

Cartea aceasta este continuarea volumului de memorii „Zile albe, zile negre. Memorii” (Ed. Floare Albă de Colţ, 2015) şi cuprinde amintirile din pribegie ale academicianului Nichifor Crainic din perioada 23 august 1944 - 24 mai 1947. Amintirile au fost scrise după cei cincisprezece ani de temniţă (1947-1962), cu speranţa că ar putea să şi le publice în acei ani (1962-1972). După trecerea în viaţa de dincolo de mormânt (20-21 august 1972), manuscrisul a fost păstrat de fiica sa, Furtuna Ioan, apoi de ginerele său, Alexandru Cojan.

Citeşte mai departe...

Liturghie pe Mormântul Părintelui Arsenie. Texte literar-religioase

Autor: Daniil Stoenescu, Episcop-locţiitor al Daciei Felix

„Textele şi cuvintele din această carte sunt izvorâte din dogoarea rugăciunii de foc a Preacuviosului Părintelui nostru Arsenie Boca, a cărei intensitate şi altitudine „de 49 de coţi” (Cântarea celor trei tineri, 1, 23), am simţit-o adeseori!... 

Citeşte mai departe...

Viaţa Părintelui Dumitru STĂNILOAE 1903-1993

Autor: Florin DUŢU

„Profesorul Stăniloae, aflaţi de la mine, că altfel n-aveţi de unde să aflaţi, este cel mai profund cugetător în materie spirituală, ca să nu vorbesc altfel, pe care l-a avut ţara noastră până acuma şi pe care în momentul de faţă îl are întreaga religie ortodoxă.” (Nichifor CRAINIC la 80 de ani, 23 dec. 1969)

Citeşte mai departe...

Nichifor CRAINIC - Zile albe, zile negre. Memorii

Manuscrisul acestor memorii - o capodopera a genului memorialistic -, scrise în anii 1945-1946, când Nichifor Crainic a fost sub mască-pribeag în ţara sa (se ascundea de autorităţile prosovietice la Mănăstirea Sâmbăta de Sus – protejat de stareţul Arsenie Boca - şi prin satele ardelene), a fost salvat şi păstrat cu grijă de către Părintele Arsenie Boca (1910-1989), într-o perioadă (1947-1962) când puteai fi trimis în temniţă sau la Canalul Dunăre-Marea Neagră dacă deţineai scrieri de-ale lui Nichifor Crainic. De exemplu, ginerele lui Crainic, Alexandru Cojan, a fost trimis în temniţă (1951) pentru deţinere de publicaţii interzise, adică pentru manuscrisele şi cărţile lui Crainic. Chiar şi după 1964, Securitatea le deschidea dosare de urmărire informativă celor care vorbeau pozitiv despre Nichifor Crainic. Aşa i s-a întâmplat arhimandritului Paulin Lecca, fost student de-al lui Crainic, căruia i s-a deschis dosar de urmărire de către Securitate, în 1971, doar pentru că într-o discuţie l-a elogiat pe fostul său profesor de teologie mistică, Nichifor Crainic.

Citeşte mai departe...

Viaţa Părintelui Arsenie Boca de la Prislop: 1910-1989

Autor: Florin DUŢU

„Oamenii îţi iartă orice, dar nu şi să le-o iei cu un pas înainte” (Părintele Arsenie BOCA)

 Părintele Arsenie Boca (1910-1989), care ne-a arătat Cărarea Împărăţiei ca mod de viaţă ortodox, prin viaţa şi activitatea sa, constituie un model de păstor de suflete, atribuindu-i-se de către contemporanii săi calităţi precum: „pictor de suflete după modelul Domnului nostru Iisus Hristos” (N. Crainic); „un călugăr de reală valoare spirituală... care a dezvoltat o mare activitate pastorală, de răsunet adânc, atât în rândurile ţărănimii, cât şi ale intelectualilor... sute şi mii de oameni venind să-l asculte” (N. Crainic); „a reînviat, cu viaţa şi cu propovăduirea, duhul Filocaliei în viaţa religioasă a poporului nostru” (D. Stăniloae); „prin ceea ce a făcut din sine şi prin ceea ce propovăduieşte este o vie restaurare a celui mai autentic duh ortodox...

Citeşte mai departe...

Părintele Arsenie BOCA la Mănăstirea Prislop în Epoca Torţionarilor Comunişti 1948-1959. De la venirea sa în misiune pastorală până la lichidarea în şapte serii a personalului monahal din ordinul Securităţii

Autor: Florin DUŢU

„De pe acum ni se pregătesc dosarele. La urmă ne vor executa pe toţi.” (Părintele Arsenie BOCA)

Cartea prezintă activitatea desfăşurată de către Părintele Arsenie Boca la Mănăstirea Prislop în epoca torţionarilor comunişti (1948-1959), de la venirea sa în misiune pastorală până la lichidarea în şapte serii a personalului monahal şi desfiinţarea Prislopului din ordinul Securităţii.

Cartea se bazează şi prezintă documente inedite din:

-  Arhivele Mănăstirii Prislop (1948-1959) din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, valorificate şi prezentate pentru prima oară în lucrarea de faţă,

- Arhivele Naţionale ale României– fondul Ministerului şi Departamentului Cultelor, documente referitoare la arestarea Părintelui Arsenie Boca şi la activităţile desfăşurate la Mănăstirea Prislop, cercetate şi publicate pentru întâia dată,

- Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.).

Documentele certifică, în definitiv, sfinţenia vieţii Părintelui Arsenie Boca şi vădirea acestei sfinţenii de către Însuşi Dumnezeu prin intermediul minunilor (autentice, în afara oricărei critici şi a vreunei umbre de îndoială), mărturisite de contemporanii Părintelui (care l-au perceput ca Sfânt mărturisitor al dreptei credinţe), precum şi marile servicii aduse Bisericii Ortodoxe Române în vreme de prigoană, adică într-un context istoric potrivnic

„Securitatea avusese planul să-l ridice noaptea, fără să ia seama credincioşii de prin satele vecine. S-a întâmplat însă ca vehiculele de transport ale securităţii să se defecteze şi la venire şi la plecare, aşa încât Arsenie a fost văzut de locuitorii comunei Silvaş şi de alţii, cum era transportat într-o căruţă de către oamenii securităţii în dimineaţa zilei de 17 ianuarie [a].c. [1951].

Faptul că vehiculele s’au defectat, a fost interpretat ca un semn miraculos, ca un fel de minune ce s’a făcut pentru sfântul Arsenie. Toată populaţia dimprejur luând cunoştinţă de lucrul acesta, a început a-l slăvi şi mai mult pe Arsenie şi şi-a manifestat indignarea pentru arestarea lui”. (Arhivele Naţionale ale României, fond Ministerul Cultelor). 

Citeşte mai departe...