Noutăţi

Misiunea în Ardeal - manuscris inedit

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Părintele Arsenie BOCA

„Întoarceţi-vă acasă la confesiunea ortodoxă şi aşa tot neamul prinde putere pentru ziua care are să vie!”

Părintele Arsenie BOCA (1910-1989)

Citește mai departe...

Iisus țara mea

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Nichifor CRAINIC

Pictorii timpurilor L-au zugrăvit şi chipurile Lui nu seamănă două între ele. Gânditorii L-au analizat şi concluziile lor se bat cap în cap. Misticii L-au imitat în nervii şi-n carnea lor, fiecare într-un fel deosebit. Sfinţii – în faptele lor, şi faptele lor sunt fărâmituri din fapta Lui. Popoarele L-au primit şi fiecare L-a împământenit după firea Sa. Şi totuşi, în milioane de feluri şi chipuri, Hristos e unul şi acelaş: ca flacăra focului, care îşi schimbă conturul cu fiecare clipă pe care o pâlpâie, şi coloarea după lemnul pe care-l mistuie.

Citește mai departe...

Amintiri din viața mea. Manuscris inedit

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Nichifor CRAINIC

Nepublicate până în prezent, academicianul Nichifor Crainic a scris aceste amintiri după eliberarea din temniță, la vârsta de 77 de ani, când îi era interzis să publice pentru românii din țară. Iată că manuscrisul acestor amintiri a scăpat de numeroasele percheziții ale Securității și vede lumina tiparului după 45 de ani de la trecerea în viața de dincolo de mormânt a autorului.

Citește mai departe...

Părintele Arsenie BOCA la Mănăstirea Prislop în Epoca Torţionarilor Comunişti 1948-1959. De la venirea sa în misiune pastorală până la lichidarea în şapte serii a personalului monahal din ordinul Securităţii.

Florin DUŢU. Părintele Arsenie BOCA la Mănăstirea Prislop în Epoca Torţionarilor Comunişti 1948-1959. De la venirea sa în misiune pastorală până la lichidarea în şapte serii a personalului monahal din ordinul Securităţii. Bucureşti: Editura Floare Albă de Colţ, 2014, 216 pagini,  ISBN 978-606-93528-3-0.

Preţ redus: 12 lei

 

„De pe acum ni se pregătesc dosarele. La urmă ne vor executa pe toţi.” (Părintele Arsenie BOCA)

Cartea prezintă activitatea desfăşurată de către Părintele Arsenie Boca la Mănăstirea Prislop în epoca torţionarilor comunişti (1948-1959), de la venirea sa în misiune pastorală până la lichidarea în şapte serii a personalului monahal şi desfiinţarea Prislopului din ordinul Securităţii.

Cartea se bazează şi prezintă documente inedite din:

-  Arhivele Mănăstirii Prislop (1948-1959) din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, valorificate şi prezentate pentru prima oară în lucrarea de faţă,

- Arhivele Naţionale ale României– fondul Ministerului şi Departamentului Cultelor, documente referitoare la arestarea Părintelui Arsenie Boca şi la activităţile desfăşurate la Mănăstirea Prislop, cercetate şi publicate pentru întâia dată,

- Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.).

Documentele certifică, în definitiv, sfinţenia vieţii Părintelui Arsenie Boca şi vădirea acestei sfinţenii de către Însuşi Dumnezeu prin intermediul minunilor (autentice, în afara oricărei critici şi a vreunei umbre de îndoială), mărturisite de contemporanii Părintelui (care l-au perceput ca Sfânt mărturisitor al dreptei credinţe), precum şi marile servicii aduse Bisericii Ortodoxe Române în vreme de prigoană, adică într-un context istoric potrivnic

„Securitatea avusese planul să-l ridice noaptea, fără să ia seama credincioşii de prin satele vecine. S-a întâmplat însă ca vehiculele de transport ale securităţii să se defecteze şi la venire şi la plecare, aşa încât Arsenie a fost văzut de locuitorii comunei Silvaş şi de alţii, cum era transportat într-o căruţă de către oamenii securităţii în dimineaţa zilei de 17 ianuarie [a].c. [1951].

Faptul că vehiculele s’au defectat, a fost interpretat ca un semn miraculos, ca un fel de minune ce s’a făcut pentru sfântul Arsenie. Toată populaţia dimprejur luând cunoştinţă de lucrul acesta, a început a-l slăvi şi mai mult pe Arsenie şi şi-a manifestat indignarea pentru arestarea lui”. (Arhivele Naţionale ale României, fond Ministerul Cultelor).

 

 

CUPRINS

Descrierea copertei şi prezentarea torţionarilor

Introducere

I. Scurt istoric al Mănăstirii Prislop - de la Sfântul Nicodim de la Tismana până la Părintele Arsenie Boca

II. Sfântul Nicodim de la Tismana, Vodiţa şi Prislop şi legăturile sale cu Ţările Române

III. Viaţa Părintelui Arsenie BOCA (1910-1989)

IV. Părintele Arsenie Boca la Mănăstirea Prislop (1948-1959) - Apostolul iubirii dumnezeieşti faţă în faţă cu apostolii urii şi ai comunismului

V. DOSARUL alungării din mănăstire a Părintelui Arsenie BOCA, lichidarea în şapte serii a personalului monahal şi desfiinţarea Mănăstirii Prislop

VI. Relaţia „încordată” Stat - Biserică în anul 1959 văzută printr-un document. Patriarhul Iustinian ameninţat cu destituirea de către Emil Bodnăraş şi Chivu Stoica

BIBLIOGRAFIE

 

„Dar în hotarele ţării noastre, iubiţii mei fii sufleteşti, s-a adunat în timpul din urmă şi multă neghină adusă de vânturi, oameni care nu au acelaşi crez cu noi, care nu au în pământul ţării îngropaţi părinţi şi strămoşi şi nu se simt deci legaţi de el cum ne simţim noi. Aceştia sprijiniţi de alţi semeni ai lor de peste hotare, au început să propovăduiască şi la noi învăţături străine de sufletul nostru, rătăciri care duc popoarele la pierzare, cum este rătăcirea comunistă, care prin cuvinte înşelătoare făgăduieşte că aduce raiul pe pământ...” (Episcopul Andrei Magieru al Aradului 1891-1960; 1935-60).

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or